ราคาเหล็กปีนี้ลดผันผวน

(1/1)

Scan:

 
"กสิกรไทย" ราคาเหล็กปีนี้ลดผันผวน ความต้องการตลาดโลกชะลอตัว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดราคาเหล็กในปีนี้จะผ่อนคลายและลดความผันผวนลง หลังมีการประเมินความต้องการเหล็กของตลาดโลกในปีนี้จะชะลอตัวลงกว่าปี 2547 โดยจีนจะยังคงเป็นตัวกำหนดความต้องการเหล็กในตลาดโลกที่สำคัญบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ระบุถึงสถานการณ์เหล็กในปีนี้ว่า สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าระหว่างประเทศ (International Iron and Steel Institute : IISI) ได้คาดการณ์ว่าความต้องการบริโภคเหล็กของโลกในปี 2005 จะขยายตัวในอัตราประมาณ 5% จากปี 2547 โดยที่จีนจะยังคงเป็นผู้บริโภคเหล็กรายใหญ่ที่สุดของโลกประมาณ 290 ล้านเมตริกตัน

อย่างไรก็ตาม อัตราการขยายตัวในปีนี้จะชะลอลงจากปี 2546 และ 2547 ซึ่งปริมาณความต้องการใช้เหล็กของโลกได้เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 7.5-7.6% ต่อปี และจากการชะลอความร้อนแรงลงของความต้องการเหล็กในจีน ประกอบกับการเก็งกำไรจากความผันผวนของราคาเหล็กในตลาดระหว่างประเทศที่จะลดลงย่อมจะบรรเทาแรงกดดันต่ออุปสงค์เหล็ก และราคาเหล็กในตลาดโลกในปี 2548 ให้ผ่อนคลาย และลดความผันผวนลง แม้ว่าราคาของผลิตภัณฑ์เหล็กหลายประเภทจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้มีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มปริมาณความต้องการเหล็กของโลกในช่วง 3-4 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ค่อนข้างทรงตัวไม่หวือหวาเหมือนช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คือ จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 2.2% ระหว่างปี 2548-2551 เทียบกับที่เคยขยายตัวเฉลี่ย 6.23% ต่อปี ในช่วงปี 2545-2547 ซึ่งปริมาณความต้องการเหล็กของจีนจะยังคงเป็นปัจจัยหลักที่จะกำหนดภาวะอุปสงค์ในตลาดเหล็กของโลก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าภาวะตึงตัวของตลาดเหล็กในประเทศที่ได้สร้างความผันผวนด้านราคาและอุปทานเหล็กเป็นอย่างมากในปี 2547 จะบรรเทาลงในปี 2548 ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์เหล็กในตลาดโลกที่ผ่อนคลายลงประกอบกับการขยายกำลังการผลิตหรือเพิ่มการผลิตของโรงงานเหล็กใหญ่ๆ ในประเทศหลายรายที่จะมาช่วยเพิ่มอุปทานเหล็กในประเทศได้เช่นกัน จึงเห็นว่าแม้ว่าผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิจะทำให้ความต้องการเหล็กในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่เสียหายในเขตจังหวัดภาคใต้เพิ่มขึ้น แต่ก็คาดว่าอุปทานเหล็กที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดจะสามารถรองรับความต้องการที่สูงขึ้นได้ สถานการณ์ของตลาดเหล็กในประเทศปีนี้จะลดความผันผวนลง และมีเสถียรภาพดีกว่าปีที่แล้วเช่นเดียวกับสถานการณ์เหล็กในตลาดโลก

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ