วิเคราะห์ ละคร "แรงเงา" มุตตา - มุนินทร์

(1/1)

ent:
คอลัมน์: หอคอยความคิด: วาทกรรมการเมือง'แรงเงา'
Source - โลกวันนี้วันสุข (Th)
Friday, December 07, 2012  05:10

          วิษณุ บุญมารัตน์
          wiszanu.com

          มีเสียงเรียกร้องจากชาวอีสานอยากให้วิเคราะห์ (Analysis) ถึง ละครเรื่อง "แรงเงา" ทางช่อง 3 ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ขณะนี้ เช่นเดียวกับเมื่อครั้งเขียนถึงละครเรื่อง "ดอกส้มสีทอง" บ้าง วันนี้ขอทำตามคำขอเล็กน้อย

          ก่อนอื่นขอเล่าสั้นๆถึงเรื่องนี้เพื่อความเข้าใจสำหรับคอการเมืองที่ไม่เคยสนใจ ละเม็งละครเล็กน้อย เนื้อหาเป็นเรื่องที่สามารถพบเห็นได้ในสังคมไทย ที่ดูเหมือนว่าจะมีการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อ "เจนภพ" ผู้อำนวยการกองงาน หนึ่ง แอบไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ "มุตตา" เจ้าหน้าที่ในกองของตน แล้วถูก "นพนภา" ภรรยาของเจนภพจับได้

          แต่สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องคือ หากเป็นละครสมัยก่อนผู้ที่เป็นภรรยาหลวงมักเป็นฝ่ายที่ต้องนิ่ง ปล่อยให้ภรรยาน้อยแสดงบทบาทเหนือตน กระทำตัวให้น่าสงสาร แต่ละครเรื่องนี้กลับกันทั้งหมด "นพนภา" ภรร ยาหลวง ออกมาอาละวาดตามตบตีทั้งสามีและภรรยาน้อยถึงที่ทำงาน จน "มุตตา" ต้องออกจากงานทั้งที่ตั้งท้องและกลับบ้าน แต่สังคมเล็กๆที่บ้านนอกรับไม่ได้กับการท้องไม่มีพ่อ ในที่สุด "มุตตา" จึงฆ่าตัวตาย

          ละครอาจจบลงเพียงนี้ แต่คงเป็นการทิ้งคำถามให้ผู้ชมสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าละครเรื่องนี้ต้องการสอนอะไร ดังนั้น "มุนินทร์" ฝาแฝดของ "มุตตา" จึงเกิดขึ้น ในภาคที่เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ชม "มุนินทร์" ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อแก้แค้นให้กับ "มุตตา" จนทำให้ "เจนภพ" และ "นพนภา" เกือบต้องแยกทางกัน แต่สุดท้าย "มุนินทร์" ก็พบว่าสิ่งที่ดีที่สุดแล้วคือการให้อภัยต่อกันนั่นเอง

          จะเห็นได้ว่าละครเรื่องนี้ได้สอดแทรกธรรมะที่สอนสัง คมไทยง่ายๆ 2 เรื่องคือ การรักษาศีล 5 โดยเฉพาะเรื่องการไม่ประพฤติผิดในกาม และ การไม่ดื่มสุรา อันจะนำไปสู่สิ่งเสพติดได้ กับอีกเรื่องคือ เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร เพราะ กรรมจะสนองต่อผู้กระทำเอง

          "มุตตา" กลายเป็นภาพสะท้อนของนางเอกในยุคก่อนที่ต้องทนถูกโขกสับตลอดเวลา ขณะที่สังคมไทยเปลี่ยนไป ผู้หญิงสามารถพึ่งพาตนเองได้ "นพนภา" จึงกลายเป็นภรรยาหลวงที่มีอำนาจเหนือสามี แม้จะพยายามอธิบายว่าเนื่องจากมีฐานะทางครอบครัวเดิมที่ดีกว่าสามีจนสามารถช่วยสนับ สนุนความก้าวหน้าของสามีได้ก็ตาม ส่วน "มุนินทร์" กลายเป็นภาพสะท้อนของผู้หญิงยุคใหม่ที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับความไม่ถูกต้อง แม้บางครั้งจะถูกความแค้นเข้าครอบงำจนตัด สินใจผิดไปบ้างก็ตาม

          สังคมไทยยังมีความเห็น ใจผู้ที่เสียเปรียบหรือผู้แพ้อยู่ตลอดเวลา ประการหนึ่งอาจเนื่องมาจากการถูกอบรมกล่อมเกลาให้รู้จักการ "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้จากคำสอนในพุทธศาสนา แน่นอนว่าทั้งประเทศมิได้นับถือพุทธศาสนากันหมด แต่ความที่มีชาวพุทธเป็นส่วนใหญ่ทำให้สังคมรู้จักการประนีประนอม ยอมให้อภัย และเห็นใจผู้เสียเปรียบ แต่ด้วยความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทำให้เราเห็นภาพการต่อสู้ของสองฝ่ายที่ไม่มีการยอมแพ้กันในซีกโลกทั้งหลาย เกิดการซึมซับความรุนแรง และเชื่อมั่นในศักยภาพของตน จึงเกิดการเลียนแบบขึ้นในสังคมไทย

...
[บทความฉบับเต็ม...อ่านได้ในโลกวันนี้วันสุข]

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ